X
On our website we use cookies to provide you with top quality services. Using the site without changing the settings on cookies means that they will be saved in your computer. More details in our Privacy Policy.Inicio Par projektu

Edueval projects


EDUEVAL ir LLP-Grundtvig programmas projekts, kura galvenais mērķis ir uzlabot zināšanas un izpratni par pieaugušo izglītības sistēmu, aplūkojot vērtēšanu sistēmas nozīmīgu daļu, lai:

izpētītu vērtēšanas sistēmu un tās praktisko izmantošanu pieaugušo izglītotāju vērtēšanā, tādā veidā sekmējot vērtētāju profesijas noteiktību Eiropas līmenī;
uzlabotu pieaugušo izglītības sistēmu, pateicoties inovāciju un labās prakses attīstībai un pārnesei, kā arī daloties pieredzē un popularizējot iegūtos rezultātus;

sekmētu kvalitatīvu mūžizglītību, veicinot Eiropeisko apziņu pieaugušo izglītības sistēmā un tās praktiskajā pielietošanā attiecībā uz vērtēšanas lomu pieaugušo izglītotāju profesionālajā attīstībā.

EDUEVAL projekta mērķis ir rast jaunu pieaugušo izglītotāju vērtētāja profesionālā profila definējumu Eiropas līmenī, lai nodrošinātu pieaugušo izglītības kvalitāti.
EDUEVAL ir novatorisks projekts, kas vērsts uz pieaugušo izglītotāju vērtēšanu. Pieaugušo izglītība var būt saistīta ar daudzām jomām, kā arī dažādām cilvēku grupām. Protams, katrā jomā ir nepieciešama darbinieku  īpaša apmācība un īpaši kritēriji, kas ir jāanalizē un jānovērtē. Turklāt dažādi speciālisti būs iesaistīti vienā personālsastāvā, jo pieaugušo izglītība ir izglītības starpdisciplināra joma.
Lai sasniegtu šos mērķus, būtu svarīgi sasaistīt pieaugušo izglītības pētnieku teorētiskās zināšanas ar pieaugušo izglītībā iesaistīto praktiķu prasmēm, kas var sniegt nepieciešamo pamatu, lai izprastu īsteno kontekstu, kurā tiek attīstīta pieaugušo izglītība. Šis sadarbības veids varētu veidot praktisko zināšanu izvērtējumu, kas būtu noderīgs ceļvedis profesionāļiem viņu darbā, saskaroties ar sarežģītām situācijām pieaugušo izglītības jomā.

Šajā ziņā vērtēšanu var uzskatīt par pieaugušo izglītotāju profesionālās attīstības galveno elementu un kā viņu profesijas sastāvdaļu.https://www.facebook.com/groups/1397459977197934


EDUEVAL Brochure (PDF)

Drukāt Atpakaļ

Partneri

University of Bari
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
RA PSPI
University of Milano-Bicocca
Universitat Jaume I
RA PSPI
TEI of Crete

Biļetens

Palieciet atjaunināts

Foto galerija

Visos galerijos