X
On our website we use cookies to provide you with top quality services. Using the site without changing the settings on cookies means that they will be saved in your computer. More details in our Privacy Policy.Inicio Wyniki

WynikiWYNIKI


Projekcie EDUEVAL jest planowana realizacja następujących rezultatów związanych z osiągnięciem celu głównego związanego z definiowaniem roli edukatora edukacji osób dorosłych. Wyniki projektu to:

Organizacja warsztatów mobilności, które będą okazją do dzielenia się teoriami i praktykami na temat oceny kadry dla edukacji dorosłych między praktyków i naukowców, w celu zbudowania współpracy w oparciu o wiedzę.

Opracowanie podręcznika, który będzie podsumowaniem podstaw teoretycznych i ich implikacją praktyczną w opracowaniu metod oceny dla kadry kształcącej dorosłych.

Opracowanie pracy zbiorowej (raportu) wszystkich partnerów zaangażowanych w projekt zorientowane do wymiany poglądów i praktyk między specjalistami placówek społecznych i oświatowych oraz partnerów konsorcjum, w celu rozwoju współpracy między badaczami akademickimi i praktyków zaangażowanych w ocenie kadry kształcącej dorosłych.

Opracowanie poradnictwa, narzędzi i metod oceny kadry kształcącej dorosłych

Opracowanie programu nauczania dla wstępnego szkolenia specjalistów uczestniczących w ocenie kadry kształcącej dorosłych, w celu wspierania jakości i wydajności tych, którzy pracują w dziedzinie edukacji dorosłych, zapobieganie ryzyka ich wypalenia i chorób zawodowych.


Public Research Report

Polish National Research Report

Guideines Brochure

Guidelines extended version

Public Mobility Report

Public Pilot Training Course Report

Practitioners Publication

Drukuj stronę Wstecz

Partnerzy

University of Bari
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
RA PSPI
University of Milano-Bicocca
Universitat Jaume I
RA PSPI
TEI of Crete

Newsletter

Bądź na bieżąco!

Galeria zdjęć

Wszystkie galerie